Én meningsmåling, stort utslag

InFacts meningsmåling i Hordaland for Bergensavisen den 24. juli hadde stort utslag både for fylket og landet som helhet. Her er en kort kommentar om hvorfor.

Stor endring

Meningsmålingen viste store endringer. Ikke bare fra forrige måling gjort for samme avis, men også i forhold til andre målinger i Hordaland og landet som helhet. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gikk alle ned, og de borgerlige gikk totalt ned 5 prosentpoeng. I tillegg er Arbeiderpartiet nå det største partiet i Hordaland.

Endring i Hordaland over tid basert på meningsmåling

Stort fylke

Hordaland har tredje flest distriktsmandater og endringer her får konsekvenser for landet som helhet. Denne målingen gjorde at Høyres fjerdekandidat Torill Eidsheim gikk fra å være et sannsynlig mandat til en kandidat med OK sjanse.1Fra over 70% sannsynlighet til mellom 30% og 70% sannsynlighet. Samtidig gikk Audun Lysbakken (SV) motsatt vei fra OK sjanse til sannsynlig mandat. Før siste meningsmåling var det hovedsakelig seks kandidater som kjempet om de siste tre mandatene. Her var tre borgerlige kandidater, to rød-grønne og ett fra Miljøpartiet.2I rekkefølge fra størst sannsynlighet: SV 1, V 1, Sp 2, Frp 3, H 5, og MDG 1. Nå er det to borgerlige, to rød-grønne og MDG som er nærmest de siste tre mandatene.3H 4, Sp 2, MDG 1, Ap 5 og FrP 3.

Totalt sett gjør det at de rød-grønne nå får 6,9 distriktsmandater i snitt mot de borgerliges 7,4. Dette er en endring fra 6,3 og 8,3. I snitt mister altså de borgerlige ett distriktsmandat i Hordaland i forhold til før. Med tanke på at de allerede lå på etterskudd nasjonalt er dette en dårlig utvikling.

Annonse:


Venstre

Det har tidligere vært forskjell på fylkesmålingene og nasjonale målinger for Venstre. Denne målingen var ekstremt dårlig nytt siden den sendte snittet i fylket lavere enn de nasjonale målingene skulle tilsi. Motsatt av slik det har vært før der fylkesmålingene har gitt ekstra håp. Ikke bare er det mindre sannsynlighet for et distriktsmandat fra Hordaland, men sjansen for å komme over sperregrensen ble redusert fra 40% til 35%.

Utslag nasjonalt

Sett under ett gjør målingen at de rød-grønne nå har mer enn 2/3 sjanse for flertall og er oppe i 69% sannsynlighet. Fra å i snitt ende opp med 86,9 mandater gir nå en simulering i snitt  87,7 mandater. Alt er hentet fra de borgerlige, som nå er nede i kun 9% sannsynlighet for å beholde dagens flertall. Ikke umulig, men de har en stor jobb å gjøre.

Outlier?

En meningsmåling som er såpass forskjellig fra tidligere og andre målinger kan selvsagt være en outlier. Akkurat nå står denne målingen for omtrent halvparten av vektingen i Hordaland, og dermed har den stor innflytelse. Etter hvert som flere målinger blir lagt til vil denne reduseres og om den er et engangstilfelle eller et signal på en ny tid i Hordaland.

Posted in Utvikling and tagged , , , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *