Valgdagsmålingene

Basert på snittet av valgdagsmålingene gjør vi en siste oppdatering av modellen og sannsynlighetene for flertall. I tillegg legger vi ut hver kandidats sannsynlighet for å bli distriktsmandat basert på disse målingene. For å estimere oppslutningen per fylke bruker modellen forskjellen på oppslutningen i fylket og oppslutningen nasjonalt på siste snitt.1Høyre hadde 25,8% i Rogaland på siste snitt, og 23,1% nasjonalt. Det betyr at de får +2,7% i Rogaland i forhold til valgdagsmålingen. For å korte ned tiden modellen kjører blir det kun kjørt 1000 simuleringer.

Ifølge valgdagsmålingene er sannsynligheten for flertall som følger:

Sannsynlighetene basert på snittet av valgdagsmålingene
Annonse:Valgdagsmålingene

Disse sannsynlighetene er avregnet basert på følgende snitt av valgdagsmålingene.

Estimert oppslutning basert på valgdagsmålingene

Det gir også følgende sannsynligheter for at de forskjellige koalisjonene får flertall.

Sannsynlighet for flertall

Sperregrensen

En av de mest spennende tingene ved dette valget har vært kampen rundt sperregrensen. Vi har flere ganger skrevet artikler om temaet, spesielt om partier som har rett rundt Schrödingers snitt på 4,0%. Valgdagsmålingene er fremdeles kun en prognose og ikke et endelig resultat, noe blant annet 2009 viste. Da fikk Venstre 4,6% på TNS for TV2 sin valgdagsmåling og 4,3% hos InFact for VG, men kun 3,9% hos folkets endelige resultat. 2I tillegg bommet NRK/Dagbladet grovt på SV, men også de hadde Venstre godt over sperregrensen. Derfor presenteres sannsynligheten for at partiene kommer over sperregrensen, samt de fire kombinasjonene av Venstre/MDG over/under.

Annonse:Sannsynlighetene for å komme over sperregrensen

Siden det kan spille stor rolle for hvem som får flertall på Stortinget avhengig av om Venstre og/eller MDG kommer over eller under sperregrensen, legger vi også inn en sub-analyse her. Denne viser sannsynlighetene for flertall i de simuleringene der henholdsvis ingen, ett, eller begge partiene er over sperregrensen.

Effekten av sperregrensen V/MDG på sannsynlighetene

Distriktskandidatene

Hvert enkelt fylke beregnes hver for seg basert på forskjellen i snittet ved siste simulering. Det gir muligheten til å beregne sannsynligheten for hver enkelt kandidat fylke for fylke. Det vil også gi en pekepinn på hvilke fylker som kan bli avgjørende utover
valgnatten.

 

NB: Enkelte av bildene er forskjøvet. Disse blir oppdatert snarest mulig.

Akershus
Akershus sine kandidater
Aust-Agder sine kandidater
Buskerud sine kandidater
Finnmark sine kandidater
Hedmark sine kandidater
Hordaland sine kandidater
Møre og Romsdal sine kandidater
Nordland sine kandidater
Nord-Trøndelag sine kandidater
Oppland sine kandidater
Oslo sine kandidater
Rogaland sine kandidater
Sogn og Fjordane sine kandidater
Sør-Trøndelag sine kandidater
Telemark sine kandidater
Troms sine kandidater
Vest-Agder sine kandidater
Vestfold sine kandidater
Østfold sine kandidater