Veien til fornyet borgerlig flertall

Jeg har tidligere skrevet om hvor viktig det er for de rød-grønne at SV havner over sperregrensen. Etter den tid har det vært en meningsmåling fra Hordaland som gav stort utslag på modellen. Så i dag tenkte jeg å se på hva som skal til for å få et fornyet borgerlig flertall.1Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Ved siste kjøring av modellen - 25. juli - var det 9% sjanse for at det skal skje. Lavt, men ikke umulig.

Distriktsmandater

La oss først summere opp sikre og sannsynlige distriktsmandater for de borgerlige. Dersom vi antar at de som har minst 70% sannsynlighet for å bli valgt kommer inn, har de borgerlige 55 mandater.2Av 129 fordelte mandat hittil (43%) Høyre får 34 av disse, FrP 17, KrF 3 og Venstre får kun ett fra Oslo. Av de gjenværende 21 distriktsmandatene er det 38 kandidater som har OK sjanse til å ta ett av disse.3Mellom 30% og 70% sannsynlighet. Forenkler vi litt kan vi gå ut ifra at 55% av disse kandidatene får stortingsplass. Fordeler vi det jevnt vil det si at Venstre og KrF får ett mandat til hver, mens Høyre får 5 og Fremskrittspartiet 4. Da er vi oppe i 66 distriktsmandater, noe som vil si at de borgerlige trenger alle 19 utjevningsmandatene for å få flertall.

Hva så om de borgerlige klarer å ta alle distriktsmandatene de har OK mulighet til? Da kan de plusse på 18 mandater slik at de er oppe i 73 av 150 distriktsmandater. Fremdeles færre enn halvparten, og de trenger minst 12 utjevningsmandater for fornyet borgerlig flertall.

Utjevningsmandater

Gitt at det ikke blir uvanlig store svingninger frem mot valget, er altså de borgerlige mye mer avhengige av utjevningsmandater enn de rød-grønne. Siden småpartier stort sett er de som får størst uttelling er det nødvendig med både Kristelig Folkeparti og Venstre over sperregrensen. Modellen beregner at det kun er 5% sjanse for borgerlig flertall dersom ikke begge klarer det. Dog er utjevningsmandatene så nødvendige for de borgerlige at de helst skal være alene om de. Det betyr at dersom minst ett annet småparti havner over sperregrensen så blir det vanskelig å få flertall. I denne situasjonen er det fremdeles kun 12% sannsynlig at det blir borgerlig flertall, men 32% sjanse for Rødt og/eller MDG på vippen.

Dermed sitter vi igjen med at både KrF og Venstre havner over sperregrensen, men ingen av de andre småpartiene gjør det. Skulle det skje, er det 48% sjanse for at de borgerlige får flertall. Fremdeles ganske åpent, men her er de i det minste favoritter. Dette er ganske likt veikartet til hundreogsekstini, men med en litt annen tilnærming. Veien er ganske kronglete for de borgerlige, og de er avhengige av at andre snubler i tillegg til at de selv gjør det bra.

Posted in Flertall and tagged , , , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *