Sør-Trøndelag

Ved siste oppdatering av modellen var det følgende oppslutning i Sør-Trøndelag.

 

Fordeling av Sør-Trøndelag sine 9 distriktsmandater

Basert på stortingsvalgmodellens 10 000 simuleringer fikk hvert parti i snitt så mange mandater:
Fordeling av 9 distriktsmandat fra Sør-Trøndelag

 

Oppslutning over tid

Her kan man følge hvordan partienes oppslutning i Sør-Trøndelag har endret seg fra 1. juni og frem til valgdatoen. De største endringene vil skje når en ny fylkesmåling blir publisert, og ellers vil de gradvis justeres mot det landssnittet tilsier at oppslutningen burde være.1Les mer om det i artikkelen om hvordan modellen virker.
Oppslutning over tid i Sør-Trøndelag

 

Kandidatenes sannsynlighet for å bli distriktsmandat fra Sør-Trøndelag

Ved 10 000 simuleringer av valget blir det en stor spredning i forskjellige sammensetninger av distriktsmandatene. Figuren nedenfor viser i hvor stor andel av simuleringene hver enkelt kandidat kom inn på Stortinget som distriktsmandat.2Gitt at de kom inn minst 5% av tiden. Dette er med andre ord hvor sannsynlig det er for å bli en stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag basert på oppslutning, dato og usikkerhet.3Desto nærmere vi kommer valget desto mindre blir usikkerheten. Vi anser over 95% som et sikkert mandat, over 70% som et sannsynlig mandat, over 30% som en kandidat med OK sjanse, og over 5% som en long-shot.
Kandidatenes sannsynlighet for å bli distriktsmandat fra Sør-Trøndelag

Bildene er hentet fra Stortingets nettsider og partienes egne nettsider.