Hvor avhengige er de rød-grønne av SV over sperregrensen?

En del er sagt om at de borgerlige trenger at Venstre får mer enn 4% oppslutning, men hvor avhengige er egentlig de rød-grønne av et SV over sperregrensen? Ved siste kjøring av modellen - 20. juli - er det 63% sjanse for rød-grønt flertall.1De rød-grønne defineres her som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Dette er omtrent det samme som sannsynligheten for at SV kommer over sperregrensen (65%). Det er dermed interessant å se på sammenhengen mellom disse hendelsene. For første del av denne analysen har jeg separert simuleringene der SV enten fikk mer eller mindre enn 4%. Deretter har jeg sett på hva sannsynlighetene er for hver av de to scenariene.

Sannsynligheter ved SV over eller under sperregrensen

Her er det altså store forskjeller. Med SV over sperregrensen er det ca 3/4 sjanse for rød-grønt flertall. Havner de derimot under er de rød-grønne fremdeles favoritter, men da er det mye åpnere hva som skjer. Det er gode muligheter for at Rødt og/eller MDG havner på vippen. I tillegg snuser også de borgerlige sterkt på fornyet flertall. Det er altså en absolutt fordel for de rød-grønne å få SV over sperregrensen. Hvorfor er det slik forskjell på 3,9% og 4,1%? Vi skal se på to grunner, først via distriktsmandater og så landet som helhet.

Annonse:Distriktsmandater

Stortinget består av 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater. For å få flertall trenger man altså 85 mandater, hvor flesteparten nødvendigvis vil være distriktsmandater. La oss dermed ta en kikk på hvordan de rød-grønne gjør det her. Siden modellen regner ut de enkelte kandidaters sannsynligheter kan vi ta for oss de enkelte partiene.

Dersom vi antar at de som har minst 70% sannsynlighet for å bli valgt kommer inn, har de rød-grønne 70 mandater.2Av totalt 127 fordelte mandat hittil (55%). Av disse går 52 til Arbeiderpartiet, 17 til Senterpartiet og ett til SV. Det er 23 seter som ansees som åpne, og totalt 43 kandidater med OK sjanse til å ta ett av disse.3Mellom 30% og 70% sannsynlighet. Forenkler vi litt kan vi gå ut ifra at 54% av disse kandidatene får stortingsplass. Fordeler vi det jevnt vil det si at SV får 2 av 4 inn, Arbeiderpartiet 3 av 6, mens Senterpartiet får 5 av 9. Da er de rød-grønne oppe i 80 distriktsmandater og mangler 5 utjevningsmandater for flertall4Se en oversikt nede på fremsiden.

Her er Arbeiderpartiet og Senterpartiets utfordring, de har nemlig plukket flere distriktsmandater enn den totale oppslutningen skulle tilsi. Ap sine 55 mandater tilsvarer 32,5% av alle mandatene på Stortinget, mens de har 31,3% oppslutning. Senterpartiets 22 mandater utgjør 13,0%, som også er mer enn de 12,1% de har i oppslutning. SV derimot har bare 1,8% av mandatene med sine 3, mens de har en oppslutning på 4,6%. Og siden 169 ganget med 4,6% kan rundes av til 8 er det nok til å gi et flertall. Dette er en ganske kraftig forenklet utregning av utjevningsmandater, men illustrerer forsåvidt poenget. Her har jeg også antatt at partiene får den oppslutningen de har per 20. juli ifølge modellen.

Nasjonal oppslutning per 20. juli ifølge modellen

Landet sett under ett

Her skal vi igjen gjøre en forenkling for å illustrere poenget. Først går vi ut ifra at de rød-grønne får like stor oppslutning ved valget som de har i dag.54,6% (SV) + 31,3% (Ap) + 12,1% (Sp) = 48,0% I tillegg antar vi at den totale oppslutningen til partiene over sperregrensen blir 88,6%.64,6% (SV) + 31,3% (Ap) + 12,1% (Sp) + 5,0% (KrF) + 22,7% (H) + 13,0% (FrP) = 88,6%

En av måtene utjevningsmandatene fungerer på er at de skal prøve å få fordelingen på Stortinget til å bli mest mulig lik fordelingen i stemmer. Her er dog et stort "men", nemlig gitt at partiet er over sperregrensen. Man kan si at fordelingen av mandater skal tilsvare andelen stemmer i forhold til andelen stemmer til partier over sperregrensen.7Igjen, dette er en forenkling.. I dette eksempelet har de rød-grønne 48,0% av alle stemmene, men 54% av stemmene til partiene over sperregrensen.848,0% / 88,6% = 54,2% Dermed skal utjevningsmandatene prøve å gjenspeile dette slik at de rød-grønne får omtrent 91 mandater totalt.

Hva om nok velgere gikk fra SV til Ap slik at oppslutningen ble 3,9% og 32% i stedet? Da vil det plutselig bare være 44,1% rød-grønne stemmer som har gått til et parti over sperregrensen, noe som utgjør 49,8%.944,1% / 88,6% = 49,8% Det er nesten nok, men ikke helt. Dermed er det mye åpnere og man er mer avhengig av distriktsmandater og hvilke andre partier som eventuelt havner over/under sperregrensen.

Grovt forenklet er dette noe av grunnen til at det utgjør en stor forskjell i de rød-grønnes sannsynlighet for å få flertall om SV havner over eller under sperregrensen. Kommer SV over sperregrensen er det store muligheter for rød-grønt flertall, men havner de under er alt mer åpent. Per i dag anslår modellen at det er 65% sjanse for at de klarer det, og dermed 63% sannsynlighet for rød-grønt flertall etter valget. Det er verdt å minne om at selv om meningsmålingene viser SV godt over sperregrensen nå betyr det ikke nødvendigvis at de gjør det ved valget. For eksempel hadde Venstre i snitt 4,9% på målingene i juli 2009.10Takk til pollofpolls.no for å samle historiske målinger på en plass. De endte opp med et valgresultat på 3,9% og dermed under sperregrensen.

Posted in Flertall and tagged , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *