Kampen om distriktsmandatene to uker før valget

Jeg har i det siste skrevet et par artikler om forskjellige mandatberegninger. I dag tar jeg en kikk på hva modellen mener i kampen om distriktsmandatene to uker før valget.1Basert på meningsmålingene som var lagt inn t.o.m. 28. august. Med unntak av Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har det vært minst en meningsmåling per fylke de siste to ukene.2Siste måling var henholdsvis 21. juli, 23. juni og 8. august i de tre siste fylkene. Dette gir oss et visst grunnlag til å bedømme hvordan situasjonen ser ut. For hvert fylke summerer jeg opp hvor mange seter som sannsynligvis er fordelt3Minst 70% sjanse og fokuserer på de resterende åpne setene.

Akershus

4 av 16 seter åpne, siste måling 28. august.

Her anser modellen at de 12 første setene fordeles med 5 til Høyre, 4 til Arbeiderpartiet, 2 til Fremskrittspartiet og 1 til Senterpartiet. Det er seks partier som hovedsakelig kjemper om de siste fire setene, der MDG, Venstre, Ap og SV ser ut til å være nærmest. Begge regjeringspartiene har imidlertid en OK sjanse4minst 30% til å ta et av de. Akershus har dog så mange mandater og er såpass jevn at også Rødt og Kristelig Folkeparti kjemper om å få et mandat, og Senterpartiet kan med litt hell få inn to representanter. Dette blir med andre ord et nøkkelfylke, der blokkfordelingen enn så lenge er 7-5 til de borgerlige.

Aust-Agder

1 av 3 seter åpne, siste måling 16. august.

Her tar Ap og Høyre ett mandat hver. Sistemandatet ligger an til å gå til FrP, men både Sp og KrF kan ta det om de går forbi i oppslutning. Skulle Arbeiderpartiet gjøre det bedre enn forventet kan de komme til å ta to mandater herfra, det vil i så fall være noe overraskende. 1-1 i blokkfordeling.  

Annonse:Buskerud

1 av 8 seter åpne, siste måling 20. august.

Her ser det ut til at Ap tar 3 mandat, Høyre 2, mens FrP og Sp tar ett hver. Det siste mandatet tas sannsynligvis av enten Høyre eller FrP. Da blir i så fall blokkfordelingen 4-4.

Finnmark

1 av 4 seter åpne, siste måling 25. august.

Et godt fylke for de rød-grønne. Her er det meget sannsynlig at Arbeiderpartiet tar to mandater og Senterpartiet ett. Det siste mandatet blir en kamp mellom regjeringspartiene, og da blir blokkfordelingen 3-1 til de rød-grønne.

Hedmark

0 av 6 seter åpne, siste måling 22. august.

Hedmark så ganske avgjort ut, med 3 mandater til Ap, 2 til Sp og ett til Høyre. Her må det nevnes at det er en ny måling der Ap knepent mister ene mandatet til FrP. Denne var ikke inkludert i modellen på det tidspunktet analysen baserer seg på. FrP var dog nærmest et mandat, så helt usannsynlig er det ikke. Enn så lenge holder vi Hedmark til 5-1 til de rød-grønne.

Hordaland

2 av 15 seter åpne, siste måling 16. august.

Nok et fylke med mange mandater. Her ser det ut til at det blir 4 hver til Ap og Høyre, 2 til FrP, samt at KrF, Sp og SV tar ett mandat hver. Det er dog stor kamp om de siste to setene. MDG og Venstre kjemper om å få inn sin førstekandidat, Sp sin andre, FrP sin tredje, mens Høyre og Ap kan ta sitt femte. Igjen et nøkkelfylke, der blokkfordelingen ifølge modellen er 7-6 til de borgerlige enn så lenge.

Møre og Romsdal

2 av 8 seter åpne, siste måling 21. juli.

Første fylke der det er lenge siden sist måling. Modellen baserer seg derfor omtrent 50/50 på målingen og hvordan den mener fylket burde se ut basert på nasjonal oppslutning. Da vil Høyre og Ap ta to mandater hver, mens FrP og Sp tar ett. FrP og KrF ligger nærmest i kampen om det siste mandatet, men usikkerhet rundt målingene gjør at også Ap og Sp har en sjanse. Enn så lenge er fylket delt med 3-3 i mandatfordeling.

Nordland

1 av 8 seter åpne, siste måling 23. august.

Et noenlunde stabilt fylke, selv med den nye målingen som ikke er i modellen enda. Her ligger det an til 3 mandater til Ap, 2 til Sp, ett hver til regjeringspartiene. Siste mandatet Høyre best an til, mens SV har en OK mulighet til å stikke av med det. Her er det verdt å nevne at Nordland er ett av fylkene der det er forskjell på fylkesmålingene og nasjonal mandatberegning. Blant annet TV2 antar at Høyre blir større en Senterpartiet og dermed tar to mandater. Jeg ser derimot på modellen og har Nordland som 5-2 til de rød-grønne.

Nord-Trøndelag

1 av 4 seter åpne, siste måling 8. august.

Alle de tre fordelte mandatene er til de rød-grønne, 2 til Arbeiderpartiet og ett til Senterpartiet. En del usikkerhet om sistemandatet, men Høyre ligger klart best an. Sp ligger nærmest å snyte Høyre for dette,5Noe TV2 antar men det kan også gå til enten FrP eller Ap. Siden det er en stund siden sist måling er det 50/50 vekting mellom den og der fylket "burde" ligge ifølge modellen. 3-0 til de rød-grønne per i dag.

Oppland

1 av 6 seter åpne, siste måling 25. august.

Fylket med flest nye målinger, hele tre stykker. Den nyeste hadde færrest spurte, og er dermed litt lavere vektet enn de andre. Her ligger det an til at Ap og Sp tar to mandater hver, mens Høyre tar ett. Kampen om sistemandatet står mellom Ap og FrP, og kan således blir avgjørende for kampen om flertallet mellom blokkene. Så langt er det 4-1 til de rød-grønne.

Oslo

2 av 18 seter åpne, siste måling 25. august.

Hovedstaden er også et fylke der en del er uavklart og overraskelser kan komme. Per nå ser det ut til at Høyre og Arbeiderpartiet har 5 mandater, FrP 2, mens SV, MDG, Rødt og Venstre alle har ett mandat. Det er helt åpent om de to siste mandatene, og SV, H, Sp(!), MDG, KrF, R, og Ap kjemper om disse. Blokkmessig er det da 8-6 til de borgerlige, mens to er såkalt uavklarte selv om de sannsynligvis ønsker å kaste nåværende regjering.

Rogaland

3 av 13 seter åpne, siste måling 25. august.

Som jeg skrev i fokus på Rogaland, et fylke som kan bli veldig avgjørende. De ti fordelte mandatene gir 3 hver til Høyre og Ap, 2 til FrP, og ett hver til Sp og KrF. Som i Oslo er det helt åpent om de resterende, og kampen står mellom Ap, FrP, H, Sp, KrF, SV og MDG. Enn så lenge er det 6-4 i borgerlig favør.

Sogn og Fjordane

1 av 3 seter åpne, siste måling 28. august.

Ett av fylkene der Senterpartiet gjør det mye bedre enn forventet ut fra nasjonal oppslutning. Det gjør at de er, i likhet med Arbeiderpartiet, nærmest sikret ett mandat. De ligger også godt an i kampen om å ta sistemandatet, men kjemper her med Høyre. Ironien her er at en ytterligere nedgang for Ap til fordel for Sp kan redde flertallet for de rød-grønne, 2-0 enn så lenge.

Sør-Trøndelag

2 av 9 seter åpne, siste måling 23. juni!!!

Hva skjer egentlig her? Ingen vet, det har ikke vært en måling siden Arbeiderpartiet hadde over 31,5% nasjonalt. Det skaper usikkerhet, og det er kun hvordan fylket burde være ifølge nasjonal oppslutning som danner grunnlag for modellen. Likevel er modellen ganske sikker på at Arbeiderpartiet tar 3 mandater, Høyre 2 mens Fremskrittspartiet og Senterpartiet tar ett hver. Modellen tror ellers det er Ap og SV som har best mulighet på de to siste mandatene, men siden det ikke foreligger noen nyere måling fordeler jeg ikke disse til rød-grønn side. Dermed er det 4-3 til borgerlig side i Norges femte største fylke.

Telemark

0 av 5 seter åpne, siste måling 16. august.

Telemark virker veldig klart ifølge fylkesmålingene. Arbeiderpartiet tar 2 mandater, mens Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet tar ett hver. Dermed 3-2 til de rød-grønne.

Troms

0 av 5 seter åpne, siste måling 28. august.

Her virker det også rimelig klart, faktisk helt likt som Telemark. SV nærmest en overraskelse, men det vil likevel gi 3-2 til de rød-grønne.

Vest-Agder

1 av 5 seter åpne, siste måling 16. august.

Fire partier tar de fordelte mandatene, Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Best an til å ta sistemandatet er Høyre, men Ap og Sp er fremdeles med i kampen. Dermed 3-1 til de borgerlige.

Vestfold

1 av 6 seter åpne, siste måling 24. august.

Nok et fylke der Arbeiderpartiet og Høyre har like mange "sikre" mandater med 2 hver, og Fremskrittspartiet tar også ett. Sistemandatet er en kamp mellom Senterpartiet og Ap, selv om nasjonale målinger gjerne fordeler dette til FrP. Blokkfordelingen blir dermed sannsynligvis 3-3.

Østfold

1 av 8 seter åpne, siste måling 22. august.

Her blir det kamp om sistemandatet, som tidligere nevnt, og det kan avgjøre om en av blokkene får flertall. De fordelte mandatene er 3 til Ap, 2 til Høyre og ett hver til FrP og Sp. Det siste ser ut til å bli en jevn kamp mellom Ap og FrP, og dermed er blokkfordelingen 4-3 til de rød-grønne per nå.

Oppsummert

Det gjør at 125 av 150 distriktsmandater virker ganske sikre. Av disse tar Arbeiderpartiet 48, Høyre 34,  Senterpartiet 18, Fremskrittspartiet 17, Kristelig Folkeparti 3, SV 2, mens Venstre, MDG og Rødt tar ett hver. Blokkmessig er det et par mandater til som virker fordelt, dermed blir det 69 til de rød-grønne og 57 til de borgerlige, mens 2 er til MDG/Rødt. Det betyr at de rød-grønne må ta 16 mandater til, mens de borgerlige trenger 28 for å fremdeles ha flertall.

Kampen om distriktsmandatene står dermed først og fremst om 22 seter. Her er det spesielt de fire største fylkene som peker seg ut, med 26 kandidater som kjemper om 11 plasser. Her er det 10 rød-grønne kandidater, 11 borgerlige, fire fra MDG og en fra Rødt som tar kampen. Med maks uttelling kan de rød-grønne ta 9 nye mandater her mens de borgerlige kan stikke av med 10.

De siste 11 åpne setene der blokkene kjemper fordeler seg på ni fylker, noe som betyr at seks fylker er mer eller mindre avklart. Her er det 14 rød-grønne kandidater mot 13 borgerlige.

Her er også litt av grunnen til at modellen anser større muligheter for rød-grønt flertall enn borgerlig. De leder altså med 12 mandater, og har dermed en "lettere" vei til flertall. Skulle det svinge mot rød-grønt (enten i oppslutning mot valget eller i feil på målingene), så kan de få flertall basert på distriktsmandater alene. Det kan ikke de borgerlige. I tillegg ligger de enn så lenge bedre an til å få sine partier over sperregrensen med den bonusen i utjevningsmandater det gir.

Posted in Utvikling and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *