Fylkesoppslutning – beregnet mot målt

Enhver som bruker nasjonale meningsmålinger for å beregne mandater ved valget gjør så basert på en modell. Dette gjelder meningsmålingsinstituttene, samt oss som utvikler sannsynlighetsmodeller. Som jeg har påpekt tidligere, ser det i år ut til at forventet oppslutning og målt oppslutning ikke stemmer. Derfor kan det være en idé å se på hvor forskjellene i beregnet mot målt oppslutning er. Basert på de to siste valgene,1Vektet 75% mot 2013 og 25% mot 2009. kan det forventes at partienes oppslutning i de enkelte fylkene avviker fra landet som helhet på denne måten.

Forventet oppslutning i fylkene basert på tidligere valg

Her ser vi for eksempel at Arbeiderpartiet forventes å gjøre det relativt sterkt i Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og i nord, men tilsvarende dårligere på Vestlandet og i sør. Høyre på sin side gjør det svakt der Ap er store, men gjør det godt i de folkerike fylkene. Senterpartiet gjør det veldig godt i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag, på bekostning av Oslo og Akershus. Kristelig Folkeparti gjør på sin side det relativt godt i Agder-Fylkene og Rogaland.

Annonse:Det er ofte grunn til å forvente at fordelingen blir noenlunde lik fra valg til valg. Partier kan vokse og synke i oppslutning, men de er ofte sterke i sine bastioner. I år ser det derimot ut til at det er annerledes. Senterpartiet kan gjøre et brakvalg i nord. Arbeiderpartiet lekker som en sil, men kjemper plutselig på Vestlandet. Så er det virkelig annerledes i år?

Målt forskjell

For å finne ut av dette har jeg sortert ut alle fylkesmålingene i august og t.o.m. 4. september. Deretter har jeg sammenlignet dem med den nasjonale meningsmålingen utført av samme institutt som er nærmest i publiseringsdato. Det betyr at alle fylkesmålinger av InFact for VG sammenlignes med tilsvarende nasjonal måling. Respons for BT i Hordaland 1. september sammenlignes med den landsdekkende målingen dagen før. Enkelte ganger blir det stort sprik, Sentio for Trønderavisa i Nord-Trøndelag den 8. august blir sammenlignet med Sentio for DN den 22. august. Dette gir blant annet stort sprik for MDG. Føler uansett dette blir riktig metode slik at man sammenligner likt mot likt. InFact og Respons bruker bl.a. forskjellig vektig. Når jeg så tar gjennomsnittet av forskjellene for hvert enkelt fylke får jeg denne tabellen.

Målt forskjell mellom fylke og land på meningsmålingene

Vi ser igjen at partiene gjør det relativt bedre i sine bastioner. Noen endringer er det dog. Arbeiderpartiet ser ut til å gjøre det litt mindre bra enn forventet i nord og Innlandet, mens Senterpartiet er enda sterkere her enn normalt. Hordaland og Rogaland er nå bare litt dårligere enn nasjonalt for Ap. Dette kan ha utslag totalt sett, spesielt for fordelingen av distriktsmandater. Derfor sammenlignet jeg til slutt beregnet mot målt oppslutning. Da får vi frem eventuelle forandringer på en bedre måte.

Beregnet mot målt oppslutning

Her kommer det ganske tydelig frem hva som har skjedd. I store deler av regionene definert som Innland og Nord går Senterpartiet frem. Først og fremst på bekostning av Arbeiderpartiet, men også til en viss grad Høyre og Fremskrittspartiet. Denne tilbakegangen for Ap hentes til dels inn igjen i Hordaland og Rogaland, men også Vestfold er bedre enn man skulle forvente. Høyre gjør det litt skarpere i og rundt hovedstaden, som dekker tapet andre plasser. Utslagene i Nord-Trøndelag er verdt å ta med en klype salt siden det bare er en måling og to ukers forskjell til tilsvarende landsdekkende måling.

Uansett ser det ut til å være reelle endringer i år. Dette kan få konsekvenser for mandatberegningen og et eksempel er TV2s beregning for Nordland. Her får Høyre og Fremskrittspartiet to mandater og Senterpartiet ett, selv om tre av fire målinger har vist Sp som nest største parti i Nordland. Modellen beregner at det er 80% sjanse for at Siv Mossleth(Sp) blir distriktsmandat, men bare 21% for at Hanne Dyveke Søttar(FrP) blir det. I et så jevnt valg som det ser ut til å bli i år blir slikt viktig. Og i år er det forskjell på beregnet og målt oppslutning i fylkene. Dette kan også påvirke mandatberegningen på valgdagsmålingene. Modellen jeg kommer til å bruke på valgnatten til å beregne sannsynlighetene basert på valgdagsmålingene vil bruke de målte forskjellene.

Posted in Metodikk and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *