Fokus på Rogaland

Dette er en artikkelserie der jeg tar en nærmere kikk på de enkelte fylkene, og i dag setter jeg fokus på Rogaland. Det skal fordeles 13 distriktsmandater fra fylket, fjerde flest i landet. I nåværende periode er det fire distriktsmandater fra Høyre, tre hver fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, to fra Kristelig Folkeparti, og ett fra Senterpartiet som representerer Rogaland.1I tillegg til et utjevningsmandat fra Venstre. Sammenlignet med landet som helhet har Rogaland vært mer borgerlig ved de siste tre valgene. Fylket er en bastion for Kristelig Folkeparti, og stortingsvalgmodellen justerer partiet opp 5,2% i Rogaland i forhold til de riksdekkende målingene. I tillegg får Høyre 3,1% og Fremskrittspartiet 2,7% mer. Dette går først og fremst ut over Arbeiderpartiet som justeres ned hele 8,5% i forhold til nasjonal oppslutning, men også SV justeres ned med 1,0%. For de andre partiene er det kun små justeringer.

Det har vært to nylige målinger i Rogaland, Respons for Høyre og InFact for VG. Disse spriker til dels mye fra hverandre, spesielt styrkeforholdet mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Også Senterpartiet og MDG er det uenighet om, og ingen av målingene er spesielt enige med modellens nasjonale justering. Når meningsmålingene slås sammen og justeres mot det nasjonale snittet er den estimerte oppslutningen per 26. august som følger.

Oppslutning Rogaland per 26. august

Dersom dette blir oppslutningen ved valget vil Arbeiderpartiet og Høyre få fire distriktsmandater hver, Fremskrittspartiet tre, og Sp og KrF ett hver. De borgerlige vil i så fall miste en representant siden Ap tar ett fra KrF. Rogaland er dog et stort fylke med mange mandater, og det er utrolig jevnt om de siste mandatene. Begge de to siste meningsmålingene fikk en annen sammensetning enn dette. Modellen anslår at selv om dette er den mest sannsynlige mandatfordelingen er det kun 6% sjanse for at det skjer.

Blokkmessig er det mest sannsynlige en 8-5 fordeling i favør de borgerlige, dette er det ca. 1/3 sjanse for. Men det er også 1/3 sjanse for at de mister ett mandat enten til de rød-grønne eller til MDG, slik at fordelingen blir 7-6 eller 7-5-1. Det er heller ikke usannsynlig at de borgerlige plukker enda et mandat og vinner 9-4, og dette er det omtrent 8% sjanse for. Rogaland kan altså bli ekstremt viktig for maktbalansen, spesielt siden distriktsmandater kan bli veldig avgjørende i år.

Annonse:Utviklingen i Rogaland har delvis vært avhengig av hvor lenge det har vært siden sist måling. Arbeiderpartiet har konsekvent gjort det bedre på de lokale målingene enn det oppslutningen nasjonalt skulle tilsi. Dermed har Ap en nedadgående trend helt til neste måling kommer ut. Selv målingen fra Høyre gav Ap større oppslutning enn forventet. Høyre og Senterpartiet har variert i oppslutning avhengig av de siste målingene,  mens Fremskrittspartiet har hatt en stødig trend oppover. KrF har vært jevnt rundt 10%, men gått litt ned på de to siste målingene. Dette kan koste de andremandatet. Både MDG og SV snuser på en oppslutning rundt den "lokale sperregrensen" på ca 5%, men er foreløpig under.

Oppslutning over tid i Rogaland til 26. august

Kandidatenes sjanser

En av tingene sannsynlighetsmodellen bidrar med er å si noe om hver kandidats mulighet til å bli representant. Her er fokus på Rogaland sine stortingskandidater, og hvem som har størst mulighet for å komme på Stortinget. Per nå ansees hele 10 kandidater som sikre.2Over 95% sjanse. Dette er Bent Høie, Tina Bru og Sveinung Stensland (H), Hadia Tajik, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal (Ap), Solveig Horne og Roy Steffensen (FrP), samt Geir Pollestad (Sp) og Olaug V. Bollestad (KrF). Modellen er altså ganske sikker på at disse 10 kommer inn, mens det er utrolig jevnt om de siste tre setene.

Her er det hele syv kandidater fra syv partier som har sjansen. Størst sjanse har de tre største partiene til å få ett mandat til, altså Øystein Langholm Hansen (Ap), Terje Halleland (FrP) og Margret Hagerup (H). Deretter er det 10%-partiene representert av Hanne Marte Vatnaland (Sp) og Geir Sigbjørn Toskedal (KrF). Modellen ser fremdeles Solfrid Lerbrekk (SV) og Anna Serafima Kvam (MDG) som "long-shots", men de er absolutt på skuddhold. Siden Rogaland har mange mandater er nok dette en av fylkene der overraskelser kan skje. Denne listen passer også godt overens med analysene til Ole David Østli,3bloggen hundreogsekstini, selv om modellen har byttet femtekandidatene til Ap og Høyre med førstekandidatene til SV og MDG.

Fokus på Rogaland, kandidater

Bildene er hentet fra stortinget.no og partienes nettsider.

Posted in Fylker and tagged , , , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *