Fokus på Nordland

Dette er en artikkelserie der vi tar en nærmere kikk på de enkelte fylkene, og først setter vi fokus på Nordland. Det skal fordeles 8 distriktsmandater fra fylket, og i nåværende periode er det fire fra Arbeiderpartiet, to fra Høyre og to fra Fremskrittspartiet som representerer Nordland.1I tillegg til et utjevningsmandat fra Senterpartiet. Sammenlignet med landet som helhet har Nordland vært mer rød-grønt ved de siste tre valgene. Når stortingsvalgmodellen justerer de riksdekkende målingene for å se hva resultatet i Nordland bør være får Ap 4,1% mer og Høyre 5,6% mindre. I tillegg justeres FrP, SV, Sp og R opp, mens resten justeres ned.

På nåværende tidspunkt er det et visst sprik mellom fylkesmålingene og nasjonale målinger. For Nordland sin del er Senterpartiet omtrent 6% høyere enn det nasjonale snittet skulle tilsi på bekostning av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Siden det har vært mange meningsmålinger i Nordland er det disse som vektes mest, og modellen anslår at oppslutningen 14. juli var som følger.

 

Oppslutning Nordland per 14. juli

Dersom dette blir oppslutningen ved valget vil Arbeiderpartiet få tre distriktsmandater, Høyre og Senterpartiet to hver, og Fremskrittspartiet ett. De rød-grønne vil da få en ekstra representant, siden Sp tar ett fra FrP i tillegg til ett fra Ap. At dette blir fordelingen av Nordlandsbenken er også ganske sannsynlig. Med 42,2% sjanse er det langt foran de neste alternativene der enten Ap eller SV tar Høyre sitt andremandat (ca. 5,5% sjanse hver). Ser man på blokkene er det 65% sannsynlighet for at det blir 5 til de rød-grønne og 3 til de borgerlige. Det er 18% for en 6-2 fordeling, og 12% for at dagens 4-4 fordeling opprettholdes.

Utviklingen har skjedd gradvis i løpet av de tre meningsmålingene i juni/juli. Første justering var etter Respons for Høyre sin måling 10. juni, og deretter 21. juni med InFact for Amedia. Så har oppslutningen justert seg gradvis mot det nasjonale snittet, før en ny oppdatering 14. juli med InFact for NRK sin måling. 2Takk til pollofpolls.no for å samle disse målingene. Senterpartiet har vokst fra en antatt oppslutning på 14% til 18,7% etter sist måling.

Oppslutning over tid i Nordland til 14. juli

Kandidatenes sjanser

En av tingene en sannsynlighetsmodell kan bidra med er å si noe om hver enkelt kandidats mulighet til å bli representant. Her setter vi fokus på Nordland sine stortingskandidater, og ser på hvem som har størst mulighet for å komme på Stortinget. Som nevnt tidligere er det mest sannsynlig at Arbeiderpartiet får 3, Senterpartiet og Høyre 2, og Fremskrittspartiet 1 distriktsmandat. Det gjenspeiles også i de individuelle kandidatenes sannsynligheter, og disse syv kandidatene har alle over 70% sjanse for å komme på Stortinget.

Per nå ansees Eirik Selnæs Sivertsen (Ap), Åsunn Lyngedal (Ap), Willfred Nordlund (Sp) og Margunn Ebbesen (H) som sikre kandidater.3Over 95% sjanse. I tillegg er Kjell-Børge Freiberg (FrP), Kjell-Idar Juvik (Ap), Siv Mossleth (Sp) og Jonny Finstad (H) sannsynlige.4Over 70% sjanse. Det betyr at modellen ikke ser noen åpne seter, og at det må ganske store forandringer til for at noen andre skal kapre en av plassene. Sannsynligvis både en endring i målingene gjennom valgkampen, samt at målingene er feil. Nærmest en overraskelse er Mona Lill Fagerås (SV), Rita Monica Lekang (Ap) og Hanne Dyveke Søttar (FrP).

Fokus på Nordland, kandidater

Bildene er hentet fra stortinget.no og partienes nettsider.

Posted in Fylker and tagged , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *