Status sperregrensen fire uker før valget

I dag er det fire uker igjen til valget. Mange partier kjemper fremdeles om å komme over 4% oppslutning, og det kan være greit å ta en status på sperregrensen. Dersom snittet av målingene per i dag ble valgresultatet, ville Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti havne over grensen, mens Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ville havnet under. Meningsmålingene kommer dog med feilmargin og stemmer ikke alltid. I tillegg er det fremdeles valgkamp som skal gjennomføres. Alt dette tas hensyn til når valgmodellen beregner sannsynligheten for at et parti kommer over eller under grensen, og ved sist oppdatering var dette sjansene.

Sjanse for å komme over sperregrensen per 14. august

Både KrF og SV ser ganske trygge ut med tanke på å komme over sperregrensen. Venstre og MDG har definitivt muligheten, men har en stor jobb å gjøre inn mot valget. For Rødt sin del skal det godt gjøres å komme over grensen, men det skjer i omtrent én av ti simuleringer. La oss så ta en nærmere kikk på hvert av partiene.

Annonse:Kristelig Folkeparti

KrF har per i dag en oppslutning på 5,4%, og har vært godt over sperregrensen hele valgkampen. De står relativt sterkt på Sørlandet og Vestlandet, noe som gir enkelte distriktsmandater i tillegg til stor nok oppslutning på landsbasis. Per i dag regnes Olaug Bollestad i Rogaland som et sikkert mandat, mens Knut Arild Hareide i Hordaland og Hans Fredrik Grøvan i Vest-Agder er svært sannsynlige mandat med over 90% sjanse. Med et godt valg kan det også bli distriktsmandater fra Akershus og Møre og Romsdal, i tillegg til et andre mandat fra Rogaland. I tillegg kommer det sannsynligvis utjevningsmandater, noe som gir følgende sannsynlige fordeling av antall mandater.

Sannsynlige mandater KrF

Sosialistisk Venstreparti

I motsetning til KrF har ikke SV noen spesiell bastion der de står mye bedre enn i resten av landet. De har god oppslutning i de nordligste fylkene, i tillegg til i hovedstaden og andre store byer. Ellers er det forholdsvis jevn oppslutning i resten av landet. Dette gjør Kari Elisabeth Kaski i Oslo til et sikkert mandat, mens Audun Lysbakken i Hordaland og Nicholas Wilkinson i Akershus til sannsynlige mandater. Et godt valgresultat gir også distriktsmandat i Sør-Trøndelag og et andre mandat fra Oslo. Plusser man på eventuelle utjevningsmandater får man denne sannsynlige fordelingen av mandater.

Sannsynlig mandatfordeling SV

Venstre

Per nå er oppslutningen til Venstre i meningsmålinge for lav til at de kommer over sperregrensen. Siden april er det kun Ipsos for Dagbladet som har målt partiet til minst 4,0% på landsbasis, siste gang den 23. juni. Fordelen for Venstre har vært at enkelte fylkesmålinger har vist at de er nærme sperregrensen, selv om de også her ligger under. De står sterkt i Oslo, mens resten av landet er noenlunde jevnt. Det gjør at Trine Skei Grande sannsynligvis kommer på Stortinget, mens Abid Raja har en OK sjanse i Akershus.

Sannsynlig mandatfordeling V

Miljøpartiet De Grønne

MDG ligner på mange måter Venstre i oppslutning og fordeling av den. De har derimot heller hatt bedre oppslutning på nasjonale målinger enn i fylkene, selv om dette har jevnet seg ut i det siste. Så sent som 10. august ble de målt over sperregrensen av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå og har definitivt muligheten. De har dermed et sannsynlig mandat i Une Aina Bastholm i Oslo, mens Arild Hermstad i Hordaland og Rasmus Hansson i Akershus har OK muligheter. Totalt ser den sannsynlige fordelingen slik ut.

Sannsynlig mandatfordeling MDG

Rødt

Enkelte målinger har vist at Rødt ligger an til et av sine beste valg på lenge. Bjørnie på tinget fra Oslo virker sannsynlig. Med et brakvalg kan også Jeanett Syversen i Hordaland og Seher Aydar i Oslo bli distriktsmandater. Sperregrensen virker usannsynlig, men ikke uoppnåelig. Sannsynligvis ender Rødt opp med ett mandat, men det er like stor sjanse for at de får flere som det er for at de havner utenfor Stortinget.

Sannsynlig mandatfordeling R

Status sperregrensen

Per i dag virker KrF og SV som partier som skal klare sperregrensen. I tillegg kjemper Venstre og MDG en kamp for å komme over. Det er spennende å spekulere i om de kjemper om noenlunde de samme velgerne. I så fall kan det resultere at ingen av de får minst 4,0% og begge havner uten utjevningsmandat. Det mest sannsynlige er at det blir enten to eller tre av småpartiene som kommer over sperregrensen.

Antall småpartier over sperregrensen
Posted in Utvikling and tagged , , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *