Notat – Justeringer etter ferien

Et kort notat om hvilke justeringer slutten av ferien har på modellen. Nå er det publisert fire landsdekkende meningsmålinger, noe som gjør at datoen modellen bruker for å beregne usikkerhet i forhold til feilmarginen er flyttet til august. Det gjør at flere kandidater nå er enten sikre eller sannsynlige, samtidig som at kandidater som i utgangspunktet hadde lav sannsynlighet for å havne på Stortinget nå har enda lavere sjanse.

I tillegg er det nå mange fylker der det er lenge siden sist fylkesmåling. Dette betyr at landssnittet har stor påvirkning på den beregnede oppslutningen i fylket. Akershus og Oslo har vært justert i forhold til forskjell på fylkesmåling og nasjonale målinger i stedet for resultatene ved siste to valg, hovedsakelig på grunn av Senterpartiets fremgang siden sist valg.1Se Hvordan modellen virker for flere detaljer. Denne justeringen er nå oppdatert til å være snittet mellom forskjellen på de to siste fylkesmålingene og tilsvarende nasjonal måling.2For Akershus er det InFact for Romerikes Blad, Østlandets Blad, Asker og Bærums Budstikke den 25. juni mot InFact for VG den 9.juli og Respons for Høyre den 23. mai mot Respons for Aftenposten den 11. mai. For Oslo er det Respons for Aftenposten 23. juni mot Respons for Aftenposten og Bergens Tidene 16. juni og Sentio for SV 20. juni mot Sentio for Dagens Næringsliv 22. juni. Landsjusteringen står for ca. 3/4 av vektingen i disse fylkene nå, og dermed var det på tide med en justering. Eventuelle nye meningsmålinger fra Akershus eller Oslo vil bli vektet mye høyere, men enn så lenge har landssnittet stor betydning. Denne justeringen har ikke veldig stort utslag totalt sett, men åpenhet rundt metodikken er viktig. I tillegg har den utslag for kandidatene som kjemper om de siste mandatene.

Ellers har de nye meningsmålingene vist et fall for Arbeiderpartiet. Det har tidligere vært til dels stort sprik mellom nasjonale målinger og fylkesmålinger, men de fire fylkesmålingene i august er heller ikke bra lesning for Ap. Vår vekting viser at et snitt på 30,3% i de nasjonale målingene skulle Ap forvente 31,4% i Buskerud. Målingen fra Respons for Høyre viste 32,0%. I Nord-Trøndelag burde det være 40,6%, mens Sentio for Trønder-Avisa viste 35,6%. Oppslutningen i Troms skulle vært 30,8%, men InFact for Nordlys viste 27,2.%. Til slutt har vi Vest-Agder der Ap burde ha 22,7% og de er på 22,0% ifølge InFact for VG. Med andre ord så er ikke fylkesmålingene noe bedre for Ap enn de nasjonale til nå i August.

Nå er det én måned igjen til valget, og det er fremdeles forholdsvis åpent selv om de rød-grønne fremdeles har best mulighet til flertall.

Posted in Metodikk and tagged , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *