Var meningsmålingene riktige?

Det er kanskje litt tidelig å stille det spørsmålet med tanke på at valget først er i morgen. Det jeg ønsker å gjøre her er å komme i forkjøpet og definere et sett med kriterier for å bedømme om de er riktige eller ikke. Bedre å være forhåndsklok enn etterpåklok.

For å kunne gjøre denne analysen må man først definere hvilke meningsmålinger det er snakk om. Jeg skrev tidelig at det var forskjell på nasjonale og fylkesmålinger, og det stemmer nå også. Jeg kommer derfor til å bruke begge snittene, samt det justerte snittet modellen bruker. Dette bør jo helst treffe bedre.

Meningsmålingene kommer med feilmargin, og jeg kommer til å ta utgangspunkt i dette for evalueringen. På lik linje med modellen beregner jeg feilmarginen som om det var 1000 respondenter. For at jeg skal si at en meningsmålingen var korrekt, holder det dog ikke å bare være innenfor feilmarginen. Her er jeg strengere og sier at slingringsmonnen til meningsmålingen er halvparten av feilmarginen.1Eventuelt innenfor ett standardavvik, eller feilmargin gitt 4000 respondenter.

Slingringsmonn

Dette er mer eller mindre det samme for hvert enkelt parti på tvers av snittene. Det gir følgende slingringsmonn for snittmålingene:

 • Ap: ±1,39%
 • H: ±1,31%
 • FrP: ±1,06%
 • SV: ±0,74%
 • Sp: ±0,96%
 • KrF: ±0,66%
 • V: ±0,62%
 • MDG: ±0,60%
 • R: ±0,56%
Annonse:Landsdekkende målinger

Det er disse som får mest oppmerksomhet i media, spesielt i forhold til den magiske sperregrensen. Her har det vært til dels store sprik mellom målingene den siste uken.

Likevel går det an å få et snitt av alle målingene, og med vår vekting ser snittet av de nasjonale meningsmålingene slik ut.

Nasjonalt snitt dagen før valget meningsmåling

Dette snittet har da to partier som er rett rundt sperregrensen, noe jeg kaller Schrödingers snitt. Legger vi inn slingringsmonnet, får vi at dette snittet er korrekt så lenge MDG får mellom 3,7% og 4,9% og Venstre mellom 3,4% og 4,6%. Altså må vi gi målingene rett uansett hvilken side av sperregrensen de lander, så lenge det er innenfor disse marginene! Målingene er også riktige om Rødt får mellom 2,7% og 3,8%, mens KrF er mellom 4,1% og 5,4%. De må altså være henholdsvis under og over sperregrensen. SV har vokst seg såpass store at de bør ha mellom 5,1% og 6,6% for at de nasjonale målingene skal være riktige. Dersom Senterpartiet får mellom 9,3% og 11,2% må vi gi målingene korrekt, det samme om FrP havner mellom 13,5% og 15,6%. De to store må havne mellom 22,6% og 25,2% for Høyre, samt 26,0% og 28,8% for Arbeiderpartiet. Det betyr at Ap fremdeles må være det største partiet om vi skal si at de nasjonale meningsmålingene var riktige.

Fylkesmålingene

Disse forteller en litt annen historie. For å finne det snittet på landsbasis tar jeg her oppslutningen i hvert enkelt fylke og ganger med andelen av stemmer det fylket har levert de siste valgene. De små partiene har relativt små endringer, selv om MDG så vidt er under 4% og Venstre over. De fire største har derimot til dels store endringer. Høyre og Fremskrittspartiet "mister" ett prosentpoeng hver i forhold til de nasjonale målingene, og nesten alt går til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. En sving på 2% kan være avgjørende.

Snitt av meningsmåling i fylker

Igjen er Venstre og MDG rett rundt sperregrensen, og igjen er slingringsmonnet på begge sider. For Venstre mellom 3,6% og 4,8%, mens det er mellom 3,3% og 4,5% for MDG. Målingene er også riktige om Rødt får mellom 2,8% og 3,9%, mens KrF er mellom 4,2% og 5,5%. SV er enda litt bedre på fylkesmålingene og bør ha mellom 5,3% og 6,8%. Senterpartiet er flyttet opp til mellom 10,0% og 11,9%, mens FrP er justert ned til mellom 12,3% og 14,5%. Her er altså snittet på de nasjonale målingene helt i ytterkanten av slingringsmonnet. Arbeiderpartiet bør igjen bli størst og ligge mellom 26,9% og 29,7%. Høyre på sin side ender opp en plass mellom 21,6% og 24,2% dersom fylkesmålingene er riktige.

Modellens justerte snitt

Som beskrevet i metode-delen så bruker modellen et justert snitt. Den tar utgangspunkt i fylkesmålingene, men justerer de mot der de nasjonale målingene indikerer at oppslutningen burde være. Altså en plass imellom de to andre. I år er det relativt mange fylkesmålinger, og dermed er det justerte snittet forholdsvis nærme fylkessnittet. Dette er også noe av grunnen til at den gir bedre odds til de rød-grønne enn for eksempel modellen til Norwegian Polls gjør.

Justert snitt meningsmåling

Litt justeringer på de fire store, mens MDG blir dratt rett oppunder sperregrensen. For de små partiene er slingringsmonnet mer eller mindre det samme som på fylkesmålingene. Senterpartiet bør være mellom 9,8% og 11,8% for at det justerte snittet skal være riktig, og Fremskrittspartiet mellom 12,5% og 14,6%. Høyre justeres litt opp og bør være mellom 21,8% og 24,4%, og er fremdeles mindre enn Arbeiderpartiet som nok ender opp mellom 26,8% og 29,6%.

Mandater og flertall

I et så jevnt valg som det ser ut til å bli i år, er det umulig å si hvem som får flertall dersom målingene er riktige. For det første er det vanskelig å beregne eksakt mandater ut ifra nasjonal oppslutning. Bruker jeg fylkesjusteringe modellen kommer til å anvende på valgdagsmålingene kan jeg få både rød-grønt og borgerlig, samt at ingen av de får det. Tar jeg utgangspunkt i at det blir nøyaktig likt det justerte snittet blir det ingen som får flertall. Får derimot Venstre 3,9% og Sp 11% ser det ut til å bli rød-grønt flertall. Borgerlig flertall får jeg ved å gi Sp 10,5%, Ap 27,5% og Høyre 23,5%. Alle tre scenarier er godt innenfor slingringsmonnet på alle snittene. Dette er en av grunnene til å ha en sannsynlighetsmodell i stedet. Det tar hensyn til mange slike små variasjoner og setter det sammen til en helhet.

Modellen sier det er jevnt. Aller mest sannsynlig er det at ingen av de tradisjonelle blokkene får flertall, men det skal ikke så mye til. Heller valgresultatet mot de nasjonale målingene og gjerne enda litt bedre for de borgerlige får de flertall, spesielt kombinert med Venstre over og MDG under sperregrensen. De rød-grønne håper fylkesmålingene er nærmest valgresultatet, og ikke minst at både MDG og Venstre havner under sperregrensen. MDG har størst sjanse for å havne i forhandlingsposisjon dersom de klarer sperregrensen, men kan ende opp der selv med "bare" distriktsmandater. Sannsynlighetene er ganske lik et terningkast, så man kan selv simulere valget hjemme.

 1. Rød-grønt
 2. Rød-grønt
 3. Ingen blokk
 4. Ingen blokk
 5. Ingen blokk
 6. Borgerlig

Fasiten kommer på kvelden/natten i morgen. Jeg legger ut oppdaterte sannsynligheter basert på valgdagsmålingene omtrent 20-25 minutter etter at de er lagt ut. Godt valg!

Posted in Utvikling and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *