Utviklingen i juni

Den offisielle lanseringen av sannsynligvis.no sin stortingsvalgmodell var 3. juli, men selve modellen har vært operativ siden 1. juni. Derfor er det på sin plass å se på hvordan utviklingen i juni har vært for de forskjellige partiene, og hvordan det har påvirket sannsynlighetene for flertall og for å komme over sperregrensen.

Status per 1. juni var at det var relativt få meningsmålinger på fylkesnivå. Nordland og Vest-Agder hadde ikke hatt noen målinger så langt i 2017, mens Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Rogaland og Oslo kun hadde målinger som var mer enn to måneder gamle. Med andre ord manglet nyere informasjon om 1/3 av landet. I tillegg viste to nylige målinger på landsnivå at Senterpartiet hadde enten 9,2% eller 15,3% oppslutning. Kombinert med at det var over 100 dager igjen til valget gav veldig stor usikkerhet, som gir stor spredning i mulige utfall fra modellen.1Den opererte blant annet med en feilmargin i Oslo på ± 15,5% for Arbeiderpartiet. Dette gav relativt få sikre mandat, og mange som hadde en OK sjanse til å distriktsmandat. Totalt sett var den nasjonale oppslutningen og sannsynlighetene for flertall ifølge modellen som følger.

Oppslutning nasjonalt 1. juni i følge modellen
Landet sannsynlighet 1. juni ifølge modellen

I løpet av juni og frem til 3. juli er det registrert 11 landsdekkende meningsmålinger og 25 fylkesmålinger. Blant disse var alle fylkene som manglet nylige målinger, og nå er det kun Sogn og Fjordane samt Telemark som mangler oppdaterte tall. I tillegg er det mindre spredning blant de nasjonale målingene, noe som gjør modellen tryggere.2Feilmarginen for Ap i Oslo var redusert til ±10% per 3. juli. Det kan være verdt å nevne at gjennomsnittet av de nasjonale målingene er det samme som pollofpolls.no har. Modellen beregner oppslutningen daglig basert på både landsdekkende og fylkesmålinger, derfor vil tallene være noe annerledes.

Selve utviklingen i juni har vært relativt stabil. Totalt sett har de fire største partiene gått litt ned (med unntak av FrP) og småpartiene litt opp. Dette har ikke veldig stor innvirkning på distriktsmandatene, men desto større på sjansen til å komme over sperregrensen. I tillegg er det også litt fremgang for de borgerlige (+0,7%) og litt ned for de rød-grønne (-1,0%).

Utviklingen i juni ifølge modellen
Endring 1. juni til 3. juli i modellen
Sannsynligheter

Hva har så denne utviklingen å si for de forskjellige sannsynlighetene? Fremgang for de borgerlige og det faktum at Venstre er nærmere sperregrensen taler til fordel for de. Men de startet bak de rød-grønne og må ta inn det tapte. Grovt sett var de 4,9% bak med tre og en halv måned igjen. For å komme likt på valgdagen bør de da knappe inn 1,4% per måned, noe de akkurat klarte. Dog er det ikke prosenter, men mandater som teller. Og SVs fremgang i juni gjør at det er mye større sannsynlighet for at de kommer over sperregrensen.3Fra 52% til 63%. Kombinert med at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet hovedsakelig henter sine mandater i fylkene gjør at status er nesten identisk en måned senere.

Sannsynlighet for flertall 3. juli ifølge modellen

Utviklingen i juni har med andre ord vært relativt stabil. Totalt sett har det ikke endret de overordnede sannsynlighetene for maktbalansen, men detaljene er noe forandret. Det er nå mye mindre sannsynlig at enten Ap+Sp eller H+FrP klarer å få flertall alene. Den sjansen er redusert fra 37% til 24%. Samtidig har sannsynligheten for at SV, KrF, og Venstre kommer over sperregrensen økt fra 12% til 18%.4Respektivt fra 52% til 63%, fra 65% til 71%, og fra 36% til 42%. Hverken MDG eller Rødt har klart å øke sannsynligheten for å komme over sperregrensen, men de har økt fra 0 til 1 sannsynlige distriktsmandater hver. Kombinert med et jevnere valg gjør det at sjansen for å havne på vippen er stabil.

For juli forventes det færre meningsmålinger på grunn av ferien, men det skal bli spennende å følge utviklingen videre. Modellen oppdateres når nye målinger blir tilgjengelig. Heng med videre.

Posted in Utvikling and tagged , , , , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *