Status tre uker før valget: it’s complicated

Det har vært mange meningsmålinger siste uken, og status tre uker før valget er at målingene sier at... vel, det er komplisert.

Snittet av meningsmålinger per 21. august

Dette er nemlig snittet av meningsmålingene i følge vektingen som brukes i vår modell. Og selv om meningsmålingene skulle vise det samme på valgdagen vil det nesten garantert ikke være den reelle oppslutningen. Ved valget i 2013 var det ingen som fikk nøyaktig det snittet viste, og variasjonen var fra -1,5% (Høyre) til +2,1% (Arbeiderpartiet). Dette var innenfor feilmarginen, og slik sett innenfor det meningsmålingene viste. Og det er her det begynner å bli komplisert å tolke hva meningsmålingene "sier".


Annonse:Er Miljøpartiet De Grønne under eller over sperregrensen? Selv om snittet viser 3,9%, så vil det i praksis bety at det er nesten like sannsynlig for at de er over som at de er under.142% sjanse ifølge modellen. Og siden sperregrensen gir så stort utslag på mandatfordelingen må vi rett og slett tolke målingene som at MDG både er under og over sperregrensen. Kall det gjerne et Schrödingers snitt.

MDG under sperregrensen

La oss her gå ut ifra at valgresultatet blir nøyaktig likt det målingene i dag viser. I så fall vil MDG havne under sperregrensen, og ifølge modellens beregninger vil de ende opp med distriktsmandater i Akershus, Oslo og Hordaland. I tillegg ville Bjørnar Moxnes fra Rødt komme inn i Oslo, mens resten av mandatene går til en av blokkene. Der vil de rød-grønne fått 87 mandater mot de borgerliges 78, og det blir flertall til de rød-grønne. Legger man derimot disse tallene inn i kalkulatoren på pollofpolls.no får man litt andre tall.2Som vanlig, stor takk til det arbeidet pollofpolls.no gjør. Den gir 86 mandater til de rød-grønne, 78 til de borgerlige, 3 til MDG og 2 til Rødt. Også her et knapt flertall til de rød-grønne.

MDG over sperregrensen

Igjen la oss gå ut ifra at valgresultatet blir likt målingene, men at MDG henter 0,2% fra "Andre". Da havner MDG i så fall over sperregrensen, og vi får et litt annet resultat. Ifølge modellen blir distriktsmandatfordelingen fremdeles den samme, men MDG får i tillegg fire utjevningsmandater. Disse "tar" de fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Med andre ord to fra hver blokk, og vi får 85 til de rød-grønne, 76 til de borgerlige, 7 til MDG og 1 til Rødt. Legger vi derimot de samme tallene inn hos pollofpolls.no blir resultatet litt anderledes. Der står Rødt fremdeles med 2 distriktsmandater, og det mandatet er på bekostning av Arbeiderpartiet. Skulle dét skje vil de rød-grønne bare få 84 mandater, noe som ikke er nok til et flertall.

Status tre uker før valget

Statusen er altså at det er jevnt. Målingene viser at det sannsynligvis er et meget knapt rød-grønt flertall. Det skal derimot ikke mye til for at Rødt og MDG blir såpass store at ingen av blokkene får flertall alene. Siden begynnelsen av måneden har det blitt jevnere, men sannsynligheten for borgerlig flertall er fremdeles lav. Først og fremst på grunn av et Venstre som er under sperregrensen, men også fordi de andre "småpartiene" har vokst. Ting kan fremdeles endre seg frem mot valget, og målingene kan ta feil. Skal det bli borgerlig flertall må de i så fall være systematisk feil i én bestemt retning.

Selv om det er kommet mange målinger i det siste mangler fremdeles Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag. Disse vil kunne gi en bedre indikasjon på fordelingen av distriktsmandater. Slik sett var målingen fra Sentio for Klassekampen i Oslo i dag kjærkommen. Den viste at Rødts relativt gode oppslutning på enkelte nasjonale meningsmålinger godt kan stemme. I tillegg var SV og MDGs oppslutning litt bedre enn modellens "forventninger" basert på de nasjonale målingene. For Venstre sin del var målingen derimot katastrofal. Basert på et snitt på de nasjonale målingene på 3,6% forventet modellen en oppslutning på 6,5% i Oslo. Målingen viste 3,5%. Skulle den slå til vil ikke Trine Skei Grande komme inn som distriktsmandat.

Siden modellen justerer snittet i fylkene med hva de nasjonale målingene indikerer, så beregner den Venstres oppslutning til å være 4,45%. Det gir Venstre-lederen en 66% sjanse til å bli distriktsmandat, men hun har nå gått fra å være en sannsynlig kandidat til én av syv med OK sjanse til å ta en av de fire siste mandatene.3I lag med Petter Eide (SV), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Stefan Magnus B. Heggelund (H), Hans Olav Syversen (KrF), Seher Aydar (R) og Per Espen Stoknes (MDG). Status tre uker før valget er at Venstre nå har lik sannsynlighet for å havne utenfor Stortinget som over sperregrensen.

Sannsynlig mandatfordeling Venstre per 21. august
Posted in Utvikling and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *