Fokus på Østfold

Dette er en artikkelserie der jeg tar en nærmere kikk på de enkelte fylkene, og i dag setter jeg fokus på Østfold. Det skal fordeles 8 distriktsmandater fra fylket. I nåværende periode er det tre distriktsmandater hver fra Arbeiderpartiet og Høyre, samt to fra Fremskrittspartiet som representerer Østfold.1I tillegg til et utjevningsmandat fra Kristelig Folkeparti. Sammenlignet med landet som helhet er Østfold vært et fylke der Ap og FrP har stått sterkere på bekostning av de andre partiene. Blokkmessig er det omtrent som landet som helhet. Når stortingsvalgmodellen justerer de riksdekkende målingene for å se hva resultatet i Østfold bør være får Ap 4,8% og FrP 3,2% mer, Høyre og SV 1,8%, V 1,5% og Sp 1,4% mindre.

Det har vært to nylige målinger i Østfold, begge utført av InFact på vegne av VG og Amedia. Disse var begge noenlunde enige og også forholdsvis nært det modellen forventet, selv om Ap og Sp gjorde det litt bedre på bekostning av Høyre og FrP. Det gjør at oppslutningen per 24. august estimeres til å være:

Oppslutning Østfold per 24. august

Dersom dette blir oppslutningen ved valget vil Arbeiderpartiet øke til fire distriktsmandater, Høyre reduseres til to, Fremskrittspartiet ett, mens Senterpartiet kommer inn med ett. De borgerlige vil i så fall miste to representanter til de rødgrønne. Her er det dog kamp og det skal ikke mye til før FrP tar fjerdemandatet til Ap. Disse to scenariene har henholdsvis 29% og 23% sjanse for å skje ifølge modellen. Blokkmessig er det også 5-3 og 4-4 som peker seg ut, men det er uavgjort som er mest sannsynlig siden KrF med litt flaks kan ta sistemandatet. Totalt er det 46% sjanse for en 4-4 fordeling og 42% for en 5-3 fordeling. Østfold kan dermed vise seg å bli ekstremt viktig for maktbalansen, spesielt dersom det blir mange partier over sperregrensen. Sjansen for rød-grønt flertall er per i dag 51%. Tar de rød-grønne minst 5 mandater øker denne sannsynligheten til 78%, mens den synker til 30% dersom de ikke klarer det.

Annonse:Utviklingen i Østfold har vært relativt stabil og beveget seg i takt med forandringene på landsbasis. Det kan være verdt å merke seg at dette er en av flere fylker der oppslutningen til Sp er litt høyere og FrP litt lavere på lokale målinger enn forventet. Dette er en trend i en del fylker som bidrar til at vårt snitt er annerledes enn de som tar snittet kun av nasjonale målinger.

Oppslutning over tid i Østfold til 24. august

Kandidatenes sjanser

En av tingene sannsynlighetsmodellen bidrar med er å si noe om hver kandidats mulighet til å bli representant. Her er fokus på Østfold sine stortingskandidater, og hvem som har størst mulighet for å komme på Stortinget. Per nå ansees Stein Erik Lauvås, Elise Bjørnebekk-Waagen og Svein Roald Hansen fra Ap, Ingjerd Schou (H) og Ulf Isak Leirstein (Frp) som sikre kandidater.2Over 95% sjanse. I tillegg er Tage Pettersen (H) og Ole Andre Myhrvold (Sp) sannsynlige.3Over 70% sjanse.

Det betyr at syv av distriktsmandatene er fordelt og at det er ett ledig sete. Som nevnt er det først og fremst Siv Henriette Jacobsen (Ap) som kjemper mot Erlend Wiborg (FrP) om dette mandatet. Begge har over 30% sjanse til å bli et distriktsmandat, mens Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) kan snyte begge to dersom oppslutningen om KrF skulle øke på slutten.

At det er jevnt kan man se ved å sammenligne forskjellige sider og analytikere som følger valget. Svein Tore Marthinsen, Ole David Østli,4Bloggen hundreogsekstini og pollofpolls.no rangerer alle FrP hårfint foran Ap. Flertall.no, som også inkluderer fylkesmålingene i sin modell, har i likhet med sannsynligvis.no Ap som en knapp favoritt.

Fokus på Østfold, kandidater

Bildene er hentet fra stortinget.no og partienes nettsider.

Posted in Fylker and tagged , , , , , , , , , .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *